• 0 (342) 360 16 16

2020 Özel Yetenek Sınavı ile Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine kayıt yapmaya hak kazanıp ancak, kayda gelmeyen asil adayların sayıları bölümlere göre dağılımı aşağıda çıkartılmıştır.

Yedek kayıtları 14 EYLÜL 2020 tarihinde saat 14:00’de başlayacaktır. Yedek listesinde olan tüm adayların 14:00’de SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ kayıt ofisinde bulunmaları zorunludur. Belirtilen saatte şahsen hazır bulunmayan adaylar bu haklardan vazgeçmiş sayılır. Asil listede kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjana yedek liste sırasına göre ŞAHSEN HAZIR OLAN aday çağırılacaktır.